Upravit stránku

Jedná se o systém, který slouží pro online sledování pohybu vozidel, sledování provozních údajů, výkonnostních parametrů a diagnostiku stroje. Řídící jednotka ECU sbírá data z elektronického systému stroje a GPS přijímače. Tyto informace jsou následně posílány přes mobilní sít do centrálního serveru. Odtud jsou data zobrazována na AFS webovém portálu, ke kterému má běžný uživatel přístup přes standartní webový prohlížeč.

„AFS connect telamatika" je dostupná ve dvou verzích:

AFS Connect Manager - poskytuje dohled nad celým vozovým parkem, vytyčuje pracovní oblasti a hranice, ve kterých se stroj má pohybovat.

AFS connect Executive - v této verzi je k dispozici funkce virtuálního monitoru, monitorování chybových kódů, analýza výkonnostních parametrů, zasílání zpráv apod.

Virtuální monitor AFS

Sledování všech důležitých parametrů stroje prostřednictvím virtuálního monitoru

Zvolení parametrů, které chcete sledovat nejčastěji

Sledování chybových kodů na Vašem počítači přímo v kanceláři, které jsou zobrazeny na displeji stroje


Analýza výkonostních parametrů

Stahování a sledování provozních a výkonostních parametrů stroje (zatížení motoru, průběh teploty a tlaku apod.)

Stahování a prohlížení informací o produktivitě stroje (prostoje vs. práce, pracovní hloubka nářadí, ztráty sklízecích mlátiček, vlhkost plodiny apod.)

Stahování a prohlížení zpráv o stavu PHM ( spotřeba paliva, akt. stav paliva)

VÝHODY

neustálý přehled o poloze stroje, rychlosti a aktuální činnosti

máte stálou kontrolu nad vykazovanou prací, kterou Vaši zaměstnanci uvedou, vše lze dohledat a ověřit

možnost lepšího plánování práce v reálném čase, můžete zjistit, který stroj bude končit

práci a poslat jej na další pole

máte pod kontrolou dnes velmi známý problém - kontrola spotřeby PHM

Fotogalerie