Upravit stránku

22.11.2018 pořádala BV-Technika pro své zákazníky hon v bažantnici školního zemědělského podniku Nový Jičín. Na nástupu přivítal přítomné ředitel SZEPNJ ing. Radek Haas a majitel firmy BV-Technika Jiří Vozník. Akce probíhala v příjemném duchu a končila samozřejmě tradičně ,,Poslední lečí". O tom, že se akce nesmírně vydařila svědčil i nádherný výřad – 4ks černé zvěře, 1ks liška obecná a 437 ks bažantí zvěře.

 

S pozdravem ,, LOVU ZDAR ´´