Upravit stránku

- 6 m

Zařízení PNEUMATICSTAR-PRO je vhodné k zajištění péče o louky a pastviny a rovněž pro dosev a případně podsev. Je ideální pro provádění prací na nerovnýchh plochách luk resp. pastvin s mnoha velkými krtinci. S tímto zařízením můžete pracovat ještě agresivněji než s jinými, což je potřebné při zpracování zplstnatělých luk nebo při boji s lipnicí obecnou.

Těžká rovnací lišta, která je spirálovými pružinami zajištěna proti přetížení, vyrovnává krtince již před vodícími koly. Tyto lišty jsou umístěny "natěsno", takže zemina je nadzvedávána a znovu rozmělněná je vysypána do místa drnu. Póry v půdě přitom zůstávají zachovány. 

Šest podpěrných kol vede rám po louce i při vysokých pracovních rychlostech klidně , bez natřásání a s přesným hloukovým vedením. 

Trubka s prutovými prsty je pevně uchycena vůči otáčení a zaručuje stejnou polohu prutů po celé délce trubky a tím rovněž stejnou přítlačnou sílu prutů. Směrová stabilizace prutů je zajišťována přesným vedením přes 28 mm dlouhé držáky z umělé hmoty. To znamená, že pruty jsou vždy přesně ve směru jízdy. Dále toto uchycení zajišťuje, že je podstatně zesílen efekt vibrací. Díky tomuto uchycení se pruty nemohou otáčet nebo uvolňovat. Pod držákem prutů je několik závitů pružiny, díky kterým mohou pruty lépe vibrovat a kopírují pohyby pružiny. Tím také pruty nedrhnou o držák. Přítlačnou sílu pružinových prutů je možné podle potřeby přestavovat do celkem 5 poloh na každé části pomocí centrální páky. Na "doraz"umístěné pruty dokážou lépe zpracovat zplstnatělý porost a bojovat proti lipnici.

Na šestiřadém systému bran je na pracovní šířce 1,5 m namontováno 60 prutů, z čehož vyplývá vzdálenost jednotlivých vrypů 2,5 cm. Tato vzdálenost vrypů garantuje zpracování zplstnatělého porostu a tím požadovaný pracovní efekt. 

Velký počet prutů umožní lepší zpracování a provzdušnění drnů a povzbudí rozrůstání travního porostu. Tenčí pruty (např. s průměrem 8 mm) lépe pronikají do zplstnatělých  míst tehdy, když jsou vedeny "nadoraz". Hodnotné a hlouběji zakořeněné traviny nejsou vytrhávány s kořenovým pletivem. 

Hydraulické vyrovnávání výšky umožňuje optimálně klidný chod i při vysokých rychlostech práce, přítlačný tlak je nastavitelný přímo z traktoru. Vyrovnáním tlaku na jednotlivých pracovních částech se dá dosáhnout stejného tlaku prutů i na nerovných plochách. Pruty mohou být zatěžovány hydraulickým systémem, čímž se dá dosáhnout zvýšení jejich přítlaku. I za obtížných podmínek nasazení je možné optimálně provzdušňovat drny. Je to ideální způsob pro potlačení lipnice v létě. Kyvné vidlice na hydraulickém vyrovnávacím systému zajišťují ještě lepší přizpůsobení jednotlivých úseků prutů nerovnostem půdy. 

Fotogalerie