Upravit stránku

- pracovní záběr 2.00 m - 12.00 m

- stabilní rám z trubkových profilů

- zušlechtěné kloubové čepy, opatřené kluznými pouzdry

Pruty jsou vyrobeny z patentovaného taženého drátu z pružinové oceli o průměru 7 mm a délce 490 mm. Díky speciálnímu uchycení prutů je efekt vibrací zvýšený. Díky pružinovým závitům a pohybu prutů bez omezení je minimalizováno nebezpečí ulomení.

Velká, v kuličkových ložiscích uložená gumová opěrná kola se vzduchem plněnými pneumatikami zabraňují na lehkých půdách příliš hlubokému záběru pružinových prstů. Kola jsou přestavitelná  pomocí děrovaného rastru.  

Nosná trubka prutů je zajištěná proti protáčení, pracovní pole je šestiřadé s centrálním přestavěním prutů pro každé pole.

Pomocí paralelního vedení je překývnutí stranových polí automatické. Na všech kloubech jsou maznice. Zařízení PNEUMATICSTAR je vlastní secí kolo pro každou hadici.

Dvousložkový nátěr je opotřebení odolný, elastický a vyhovující životnímu prostředí. 

Dopravní šířka  1,5 m - 3 .

Pomocí zařízení PNEUMATICSTAR je možné provádět také podsev. Při osevu jetelem nebo směsí jetel/tráva do obilí je možné zachytit až 100 kg dusíku. Travní plochy, které zůstanou po sklizni obilí, působí díky svému vysokému obsahu dusíku velmi blahodárně na životní prostředí i na množství živin v půdě. Po podsevu trávy do porostu kukuřice je možné očekávat následující výhody: 

- zlepšenou pojízdnost půdy při sklizni a při hnojení

- potlačení později klíčících plevelů

- vázání dusíku na podzim a díky tomu možnost lepšího použití kejdy po sklizni kukuřice

- celkové zlepšení úrodnosti půdy

- snížení nutnosti použití herbicidů

Fotogalerie